Kolibřík je víc než jen drobný ptáček.
V poměru ke své hmotnosti
má největší srdce a mozek.
Ve vzduchu se pohybuje způsobem, který
je v celé ptačí říši ojedinělý.

Kolibřík je víc než jen drobný ptáček.
V poměru ke své hmotnosti
má největší srdce a mozek.
Ve vzduchu se pohybuje způsobem,
který je v celé ptačí říši ojedinělý.

Reference